Middagskjøring

Kvar dag heile året køyrer frivillige sjåførar ut middag til heimebuande som treng eller ønskjer middag frå det kommunale kjøkkenet.

Aldersgruppe: For alle

Tre frivillige køyrer dagleg ut middag frå det kommunale kjøkenet. Det går rute til Breim og sentrum og ut på begge sider rundt Gloppefjorden. Middagskøyringa skjer alle dagar, helgedagar og kvardagar. Frivilligsentralen har omlag 25 sjåførar som køyrer kvar sine dagar. 

2019 © Gloppen frivilligsentral